Hội thi "Trưng bày bánh dân gian" chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

Hội thi "Trưng bày bánh dân gian" chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023) và kỷ niệm 113 ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ (viết tắt: Trung tâm) đã chỉ đạo ...
<a href="/trang-chu/cac-hoat-dong" title="Các hoạt động" rel="dofollow">Các hoạt động</a>

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu và đang thực hiện: STTNămTên đề tàiCấp thực hiện/xếp loại12016Xây dựng phương pháp xác định As, Pb trong mỹ phầm dạng kem bằng phương pháp ICP-OES tại TT Kiểm nghiệm TPCTCơ sở/ ...