Hoạt động ISO

Hoạt động ISO

     Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ là đơn vị đầu tiên trong hệ thống kiểm nghiệm các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long được Văn Phòng công nhận chất lượng Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực ...

 HOẠT ĐỘNG ISO   

   Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ là đơn vị đầu tiên trong hệ thống kiểm nghiệm các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long được Văn Phòng công nhận chất lượng Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong lĩnh vực dược năm 2007.