•  Cơ sở hạ tầng

Tổng diện tích mặt bằng: 5.088 m2

Tổng diện tích sàn: 8.536 m2, số tầng: 04 tầng và 01 tầng kỹ thuật

Tổng diện tích làm việc: 1.796 m2, trong đó:

- Diện tích phòng thí nghiệm: 4.722 m2

- Diện tích khối hành chính: 1.583 m2

- Khác: 1.711 m2

Năm khánh thành và sử dụng: 12/2016

  •  Trang thiết bị

Hệ thống HPLC

 

Hệ thống lọc nước

 

Hệ thống tủ hút

 

Máy đo vòng vô khuẩn

 

Nồi hấp tiệt trùng

 

Thiết bị chuẩn độ điện thế

 

Thiết bị độ hoà tan và độ tan rã

 

Thiết bị quang phổ hồng ngoại