<a href="/trang-chu/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Khen thưởng năm 2021

 Ngày 10/02/2022, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ được vinh dự nhận Quyết định số 639/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ V/v tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho Trung tâm đã dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Khối ...
<a href="/trang-chu/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021, Phương hướng hoạt động thi đua năm 2022 của Khối thi đua các Trung tâm tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế TP Cần Thơ

 Ngày 21/01/2022 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021, Phương hướng hoạt động thi đua năm 2022 của Khối thi đua các Trung tâm tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế TP Cần Thơ Ký ...
<a href="/trang-chu/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>

Bí thư Chi bộ TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ triển khai NQ 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính Trị về việc xây dựng và phát triển TPCT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 09/10/2020, Bí thư Chi bộ - Ông Nguyễn Hoàng Việt, triển khai NQ 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính Trị về việc xây dựng và phát triển TPCT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến toàn thể viên chức và người lao động TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ ...