Công đoàn cơ sở TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam" (12/10-20/10/2020)