Ngày 25/7/2020, Công đoàn cơ sở tham gia giải cầu lông kỷ niệm 91 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7