<a href="/trang-chu/tin-tuc/thong-bao" title="Thông báo" rel="dofollow">Thông báo</a>

Khen thưởng năm 2021

 Ngày 10/02/2022, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ được vinh dự nhận Quyết định số 639/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ V/v tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho Trung tâm đã dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Khối ...