Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu và đang thực hiện: STTNămTên đề tàiCấp thực hiện/xếp loại12016Xây dựng phương pháp xác định As, Pb trong mỹ phầm dạng kem bằng phương pháp ICP-OES tại TT Kiểm nghiệm TPCTCơ sở/ ...
<a href="/trang-chu/cac-hoat-dong/hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc2" title="Hoạt động nghiên cứu khoa học" rel="dofollow">Hoạt động nghiên cứu khoa học</a>

Hoạt động Nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu và đang thực hiện: STTNămTên đề tàiCấp thực hiện/xếp loại12016Xây dựng phương pháp xác định As, Pb trong mỹ phầm dạng kem bằng phương pháp ICP-OES tại TT Kiểm nghiệm TPCTCơ sở/ ...

Các đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu và đang thực hiện:

 

STT

Năm

Tên đề tài

Cấp thực hiện/xếp loại

1

2016

Xây dựng phương pháp xác định As, Pb trong mỹ phầm dạng kem bằng phương pháp ICP-OES tại TT Kiểm nghiệm TPCT

Cơ sở/ Khá

2

2017

Nghiên cứu ứng dụng quy trình định lượng Eucalyptol (1,8-cineol) bằng phương pháp sắc ký ghép khối phổ GC/MS

Cơ sở/Giỏi

3

2018

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tương đương sinh học của viên nén bao phim chứa metoprolol 50mg phóng thích kéo dài và amlodipin 5 mg phóng thích tức thời (Thời gian thực hiện: 04/2018-04/2021)

Thành phố

Đang thực hiện

4

2018

Nghiên cứu ứng dụng thẩm định quy trình định lượng Methylparaben, propylparaben có trong mỹ phẩm được kiểm tra chất lượng tại TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thành phố Cần Thơ

Cơ sở/Giỏi

5

2019

Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng phương pháp định lượng viên Methionin bằng phương pháp chuẩn độ điện thế đã được tiêu chuẩn

Cơ sở/Xuất sắc