<a href="/trang-chu/dich-vu" title="Dịch vụ" rel="dofollow">Dịch vụ</a>

Dịch vụ đào tạo

* Nội dung đào tạo- Đào tạo các chỉ tiêu kiểm nghiệm cho cán bộ kiểm nghiệm của thuốc, mỹ phẩm.- Đào tạo sinh viên, học viên ngành dược, sinh, hóa … của các trường gửi đến để thực tập thực tế, thực hiện đề tài tốt nghiệp về quy trình kiểm nghiệm và ...