Thông báo v/v yêu cầu báo giá trang thiết bị dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho TTKN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ