Nhân ngày "Thầy thuốc Việt Nam 27/02" Đại diện Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và viên chức Trung tâm đến thăm và viếng Đền thờ Hải Thượng Lãng Ông tại TP. Cần Thơ.