Đại diện Ban Giám đốc, BCH Công đoàn và đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện ngày 07.04.2020