Ngày 10/02/2022, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ được vinh dự nhận Quyết định số 639/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ V/v tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho Trung tâm đã dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của Khối thi đua các Trung tâm tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế TP. Cần Thơ