Ngày 14/01/2022 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai Kế hoạch năm 2022 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022