Đ/c Hồ Truyền Thống - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ Dân Chính Đảng, đ/c Võ Tuyền Giang - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CQ Dân Chính Đảng, đ/c Phạm Phú Trường Giang - Đảng ủy viên, Sở Y tế TP Cần Thơ đến tham dự Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025