Thông báo v/v chào giá cạnh tranh sửa chữa máy phát điện tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ