Thông báo v/v chào giá cạnh tranh sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy và thang máy tháng 4/2024