TTKN- Thong bao moi bao gia HPLC, ATSH.signed.pdf

Thông báo mời báo giá phục vụ đấu thầu mua sắm trang thiết bị (HPLC, Tủ ATSH) của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ