Ngày 21/01/2022 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2021, Phương hướng hoạt động thi đua năm 2022 của Khối thi đua các Trung tâm tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế TP Cần Thơ 

Ký kết giao ước thi đua năm 2022 của các Trung tâm tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế