Sở Y tế TP. Cần Thơ thống nhất bản tự công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ1853_SYT-TCCB_Thong_nhat_ban_tu_cong_bo_CS_thuc_hanh_trong_dao_tao_suc_khoe_TTKNTMPTP.signed.pdf