* Nội dung đào tạo

- Đào tạo các chỉ tiêu kiểm nghiệm cho cán bộ kiểm nghiệm của thuốc, mỹ phẩm.

- Đào tạo sinh viên, học viên ngành dược, sinh, hóa … của các trường gửi đến để thực tập thực tế, thực hiện đề tài tốt nghiệp về quy trình kiểm nghiệm và đào tạo về chỉ tiêu kiểm nghiệm khi các cơ sở có nhu cầu.