Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ tổ chức sinh hoạt tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2022 và Hưởng ứng tuần lễ Áo dài tại đơn vị do Công đoàn ngành y tế phát động.