Ngày 09/10/2020, Bí thư Chi bộ - Ông Nguyễn Hoàng Việt, triển khai NQ 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính Trị về việc xây dựng và phát triển TPCT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến toàn thể viên chức và người lao động TT Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ.

Hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Kiều Trang, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà