- BCH Công đoàn đến thăm hỏi gia đình Đoàn viên nhân ngày Gia Đình Việt Nam 28/6

- Sinh hoạt tọa đàm và thi đổ rau câu tại Trung tâm nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020