Thông báo v/v chào giá cạnh tranh sửa chữa hệ thống máy lạnh của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ