Thông báo v/v chào giá cạnh tranh sửa chữa buồng cấy vô trùng Sanyo tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ