Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ thông báo chào giá cạnh tranh sửa chữa sàn thao tác và điều khiển điện trở cho các AHU tầng 2. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.