Hưởng ứng phát động của Sở Y tế TP Cần Thơ, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ tham gia lễ đi bộ ngành y tế TP Cần Thơ vượt khó sau đại dịch Covid-19!