Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp Cần Thơ tham gia hiến máu nhân ngày Hiến máu tình nguyện 07/4/2022